+420 725 927 576
13. 10. 2021

EN: BREEAM, LEED A WELL: MĚNÍ MYŠLENÍ, JAK MAJÍ BÝT BUDOVY NAVRŽENY, POSTAVENY A SPRAVOVÁNY 🏬

Certifikace stojí peníze. A hodně peněz. Asi 0,4 až 5 % z ceny projektu a nejsou na ně dotace. A administrativa? Tak ta  je zdlouhavá. 

Přesto se do certifikačních procesů developeři a investoři pouštějí. Je to KONKURENČNÍ VÝHODA. 

A nejen to. CERTIFIKÁT:

➕ zvýší hodnotu investice – tržní hodnota investice je o cca 10 % vyšší a uchová si déle svoji hodnotu,

➕ zvýší nájmy – ty jsou i o 13 % vyšší než je průměrná cena a zároveň je budova obsazenější,

➕ zvýší atraktivitu – pronájem je žádanější. Zahraniční investoři vyhledávají certifikované budovy pro své kanceláře,

➕ je nástrojem pro stabilnější hodnotu budovy, použití kvalitních materiálů a zpracování, 

➕ je nákladově efektivnější díky účinějším technologiím,

➕ přináší zdravé a komfortní prostředí pro zaměstnance,

➕ se dobře vyjímá v rámci marketingu a PR. 

A TO HLAVNÍ?

❗ Provoz budovy je šetrný k životnímu prostředí a zároveň má nízké náklady. ❗

POJĎME TO TROCHU DEFINOVAT… 

➡ Certifikace budovy je dobrovolný a transparentní důkaz kvality “zelenosti budovy”. Přesněji je to kvantifikované hodnocení míry naplnění trvale udržitelné stavby, jehož základem jsou tři pilíře – ENVIROMENTÁLNÍ, SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ. Udržitelné stavby mají příklon k úsporám při jejich užívání, výstavbě nebo likvidaci. Zároveň splňují vhodné podmínky pro jejich uživatele. 

➡ Jednotlivé systémy jsou založeny na bodovém hodnocení různých faktorů od ochrany životního prostředí, přes úsporu energií, rychlejší výstavbu, minimalizování nákladů na provoz po celkově efektivnější využívání budovy. 

➡ Celosvětově nejrozšířenější certifikačními systémy jsou BREEAM A LEED. A těm se budeme věnovat v tomto článku. Pro komplexnější představu srovnáme tyto certifikáty s poměrně mladým a rychle se rozšiřujícím certifikátem WELL. 

ZLEHKA TÉ HISTORIE NA ZAČÁTEK…

✅ BREEAM 

neboli British Research Establishment´s Environmental Assessment vznikl na půdě britské vládní agentury Building Research Establishment (BRE) v roce 1990.

✅ LEED 

pak vznikl o 10 let později, tedy v roce 2000, v USA pod taktovkou certifikačního orgánu Green Building Certification Institute (GBCI).

✅ WELL 

Tak o tuto certifikaci se postaral International WELL Building Institute (IWBI) ve spolupráci s Green Business Certification Inc. (GBCI) a vyšel na světlo světa roku 2014.

POŽADAVKY CERTIFIKACE… 

📕 Základem všeho je příručka vydaná certifikační autoritou, které shrnuje všechny požadavky nutné pro splnění k danému projektu. Požadavky se totiž podle typu projektu mohou lišit (novostavba/stávající budova/Shell&Core) nebo v závislosti na typu budovy (rezidenční, komerční, vzdělávací…).

POŽADAVKY SE DĚLÍ NA: 

⏩ POVINNÉ

◾ minimální kritéria, která se musí splnit (LEED = prerequisites, BREEAM = minimum standards, WELL = preconditions)

◾ U LEED stejné pro všechny stupně, u BREEAM se jejich počet mění v závislosti na dosaženém stupni (pro PASS jich potřebujete 5, pro OUTSTANDING 15).

⏩ VOLITELNÉ

◾ po jejich splnění se získá dané skóre, které určí stupeň certifikace (LEED A BREEAM = credits, WELL = optimization)

MAJÍ VĚTŠINU SPOLEČNÉHO, ALE V NĚČEM SE PŘECI JEN LIŠÍ A NA TO SE POJĎME ZAMĚŘIT…

1️⃣ HODNOTÍCÍ KATEGORIE 

Celý obsah certifikace je rozdělen do několika kategorií, které jsou bodově ohodnoceny. Pro přehlednost jsou jednotlivé kategorie shrnuty v následující tabulce. 

2️⃣ NORMY A METODY 

🟢 BREEAM je založen na evropských normách a LEED na těch amerických. Z toho vyplývá, že pro budovy stavěné v evropských státech je výhodnější vybrat certifikaci BREEAM, která je normově blíže našim standardům. A taky se tak děje. Mnohem více budov má v Evropě certifikát BREEAM než LEED. 

🟢 Dále tyto certifikace nepoužívají stejné metody k hodnocení a certifikaci. Abychom je tedy mohli porovnat, musíme je sjednotit výpočtem váhového faktoru, který je uveden v následující tabulce. Požadavky jednotlivých certifikací jsou velice podobné, ne-li stejné, hlavní rozdíl je v tom, že u každé certifikace se dané kategorii přiděluje jiná váha.  

🟢 Kategorie certifikace WELL stojí ke kategoriím LEED a BREEAM trochu bokem a zaměřují se  především na zdraví a spokojenost uživatelů budovy a celý návrh, výstavba a provoz budovy se tomuto podřizuje. Nejedná se tedy o klasický environmentální certifikát. Vůbec se zabývá energetickou náročností budovy, spotřebou vody nebo skleníkových plynů. Naopak řeší celou škálů jiných požadavků například kvalitu vody ve 20 sledovaných parametrech, četnost a způsob dezinfekce, přístup k zdravému stravování a pohybu. Jeho vzniku předcházelo 6 let výzkumu vědci, lékaři a experty z různých oborů.  

3️⃣ ZPŮSOB HODNOCENÍ A KLASIFIKACE 

✅ BREEAM

➡ splnění kreditů = jejich převedení pomocí váženého průměru na procentuální skóre. Hodnota váženého průměru se liší v závislosti na kategorii a jednotlivých zemích. Tento systém je vytvořený jako motivace pro splnění požadavků, které jsou v dané lokalitě náročnější a snaží se tak být spravedlivý. Maximální procentuální skóre je 110 %.

✅ LEED

➡ splnění kreditů = zisk příslušného počtu bodů. Podle získaného počtu bodů se uděluje příslušný stupeň certifikace. Maximální počet je 110 bodů.

✅ WELL

➡ splnění optimalizací = zisk příslušného počtu bodů a dále je to stejné jako u LEED. 

⏩ Klasifikace u BREEAM je rozdělena do pěti úrovní a udává procento dosažených bodů, kdežto u LEED je rozděleno do čtyř úrovní a hodnotí se přímo počet dosažených bodů, stejně se hodnotí i certifikace WELL, která se u LEED inspirovala. V následujícím přehledu je uvedeno srovnání. 

4️⃣ ZÁVĚR CERTIFIKACE 

➡ LEED, BREEAM a WELL mají fáze projekční a realizační. Certifikát se získává až po ukončení obou fází. U LEED je možné budovu typu Shell&Core precertifikovat. U WELL se musí budova po 3 letech recertifikovat. 

5️⃣ CENA

➡ Ta se v základu stanovuje podle hrubé podlahové plochy a nejvyšší možná pro LEED dosahuje až na 25 000 EUR, WELL to  má obdobně, zatímco u BREEAM je to ve srovnávání “pouhých” 4500 EUR. 

➡ Tím náklady v rámci certifikace nekončí. Dále je nutné počítat s najmutím externího koordinátorace a poradce pro certifikaci. Ty vám jednak usnadní proces certifikace a hlavně mají veškerou znalost, aby certifikace byla dovedena do zdárného konce. Ale stojí to peníze. Jeden MILION by vám mohl stačit. 

➡ Ačkoliv náklady na certifikaci LEED jsou násobně větší, celková cena budovy je stejná s certifikací BREEAM a vychází na cca 6000 CZK/m3.

💥Stavění trvale udržitelných budov vede k zelenějším zítřkům a měla by se jim věnovat pozornost, Věříme, že toto shrnutí povede k většímu povědomí o ekologických a úsporných budovách, které přinášejí komfort svým uživatelům. 

A jsme rádi, že vám v našem portfoliu můžeme představit certifikované kanceláře www.czech-offices.com i skladové a výrobní prostory www.czech-warehouses.com. 💚 

⏩ Tak nás nezapomeňte sledovat na @Rapak&Co. 

#IndustrialRealEstate #CommercialRealEstate #RealEstate #CzechWarehouses #BREEAM #LEED #WELL

ZDROJE:

https://atelier-dek.cz/breeam-leed-%E2%80%93-certifikace-z-hlediska-udrzitelneho-rozvoje-528

https://www.buildingnews.cz/breeam-nebo-leed-bez-certifikatu-udrzitelnosti-to-dnes-nejde/

https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php

https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/88634/F1-BP-2020-Hammerbauer-Jan-Certifikace%20BREEAM%20a%20LEED.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

https://stavba.tzb-info.cz/nizkoenergeticke-stavby/12594-breem-a-leed-cesta-jak-prodat-kvalitni-vyrobky

https://www.czgbc.org/files/2021/01/738fb89879d9a56abcc3fb11ed7acce7.pdf

Potřebujete s něčím poradit?

Zanechte nám na vás kontakt. My se vám obratem ozveme a pomůžeme s hledáním vhodného prostoru.