+420 725 927 576

Prodej pozemků pro skladování a lehkou výrobu, Velké Meziříčí

Prodej pozemků pro skladování a lehkou výrobu, Velké Meziříčí

 • VM-01
 • map.2 Velké Meziříčí, Lavičky
 • clock.1 Neznámá dostupnost
 • Prodej
 • page-size m2 - m2
 • coins.2 Cena na vyžádání

Další informace

Nabízíme k prodeji stavební parcely pro výstavbu hal pro skladování a lehkou výrobu s přímým napojením na D1.

 

Celková výměra 47.990 m2,  1.333 CZK/m2 = cca 64 mil. CZK.

 

Dle vypracované studie je možné postavit například 2 haly o cca 10.000m2. Nabytí UR do 6-12 měsíců. Možnost výstavby a dodání hal v nejvyšším A+ standardu na klíč.

 

Pozemek se nachází v těsné blízkosti D1 prakticky uprostřed České republiky přímo u dálničního sjezdu D1 č. 141 Velké Meziříčí západ.

 

Celková plocha připravované zóny je 5 ha. Lokalita disponuje velmi dobrou viditelností z dálnice D1 a výbornou dopravní dostupností.

 

Možnost využití vlastní generované elektrické energie tepla z kogenerační jednotky.

 

Využití území:

Průmyslová zóna Lavičky je v platném územním plánu pro obec Lavičky vydaném 25. 5. 2016 označena jako zóna Z22 (VL- Lehký průmysl). Územní plán připouští využití ploch pro stavby a zařízení pro výrobu a skladování, stavebnictví, opravárenství, výrobní i nevýrobní služby, řemesla, komerční aktivity, zemědělskou výrobu, dopravní a technickou infrastrukturu, zeleň, hromadné a halové garáže, čerpací stanice pohonných hmot apod.

Koeficient zastavěnosti není stanoven, povolená výška objektů max. 12,5 m.

 

Infrastruktura:

Lokalita bude dopravně napojena obslužnou komunikací dimenzovanou na těžkou nákladní dopravu z komunikace č. III/0027, která přímo navazuje na silnici II/602 resp. na dálnici D1. Na část obslužné komunikace již bylo vydáno stavební povolení. VN přípojka elektrické energie je přímo na pozemcích, je vydáno územní rozhodnutí na regulační stanici plynu z VTL na STL (kapacita 200 m3/h) a územní rozhodnutí na napojení na vodovodní řad. Likvidace dešťových vod bude provedena přes retenci na pozemcích do vodoteče, likvidace splaškových vod vlastní malou ČOV – výhledově možnost napojení na kanalizační řad, který plánuje vybudovat město Velké Meziříčí v období let 2017-2020

 

Projekt 2 hal:

V souladu s ÚP byla připravena Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) pro výstavbu 2 hal ve vysokém technickém standardu – A+, určených pro skladování nebo lehkou výrobu.

Dokumentace na vyžádání.

 

Celkové odhadované náklady:

Cena pozemku – 64 mil. CZK (47.990 m2 = 1.333 CZK/m2)

Cena za stavební připravenost – předpoklad 59mil. CZK

Cena výstavby hal dle hrubého propočtu (2x 10k m2, 12.000/m2) – 240mil. CZK

Celková předběžná cena na uvedený projekt činí  363.000.000,- CZK

 

 

Ukázat víceShape
Poptávka - Prodej pozemků pro skladování a lehkou výrobu, Velké Meziříčí   Napište prosím, co přesně hledáte.
   Brzy Vám zašleme kompletní přehled trhu.   Označení Sektor Rozměr Výška Cena Dostupnost

   Máte zájem o více informací o tomto objektu?
   Spojte se se mnou.

   Ing. Zbyněk Harant

   +420 725 470 274 zbynek@rapak-co.com Zavolejte mi

    Zavolejte mi zpět
    [dynamichidden cz-wh-name "CF7_get_post_var key='title'"]
    [dynamichidden cz-wh-id "CF7_get_custom_field key='ec'"]

    Nemáte čas na hledání?

    My ano, zanechte nám na vás kontakt. My se vám obratem ozveme a pomůžeme s hledáním vhodného prostoru.